joi, 24 iunie 2010

Jurnaliștii = Teroriști


Jurnaliștii din România vor deveni în curând cei mai mari teroriști ai lumii. De ce? Pentru ca-și permit sa aibă opinii proprii care nu întotdeauna sunt în concordanța cu opiniile celor care dețin puterea în România : Băsescu și PDL-ul, partidul stat ! Căderea în sondaje a președintelui Băsescu , a partidului pe care-l deține , PDL-ul, sărăcia tot mai lucie a majorității românilor , tăierile recente a pensiilor, salariilor , ajutoarelor de șomaj și a altor ajutoare sociale, fac din jurnaliști , cei ce prezintă faptele generate în realitate de măsurile luate de actuala putere din România în speranța de a scoate aceasta țară din criza , o mare minciuna de fapt , un ghimpe tot mai ascuțit care nu mai da pace puterii. Ideile , opiniile, părerile, adevărurile sau intoxicările mass-mediei nu mai plac puterii , nu mai pot fi strunite, nu mai pot fi controlate politic și atunci trebuie luate măsurile necesare opririi acestora. Nu mai cred într-o Românie comunista , în sensul comunismului anilor '50 , dar ma face sa vad aceasta țară mult mai aproape de China comunisto-liberala. In România a fi jurnalist începe sa fie o meserie terorista ! Aștept cu nerăbdare și interzicerea grupurilor mai mari de 3 persoane , a magazinelor închise după ora 22 , a raționalizării benzinei,luminii și apei și, de ce nu ,a programului televiziunii care sa nu depășească 2 ore pe zi . Vai , ce cuvinte care ating siguranța națională am folosit ! Ma duc sa-mi arunc telefonul cât mai departe , poate reușesc astfel sa nu fiu ascultat ! Sa-mi fie rușine ca pot gândi astfel !Journalists = Terrorists

Journalists in Romania will soon become the biggest terrorist in the world. Why? Because afford to have their own opinions are not always consistent with the views of those who hold power in Romania: Basescu's PDL, the party state! The fall in the polls of President Basescu, the party that holds it, PDL's, more abject poverty of most Romanians, recent cuts to pensions, wages, unemployment benefits and other social benefits, are the journalists , who have facts generated by the current reality of the measures taken power in Romania are hoping to get this country in crisis, a big lie in fact , an increasingly sharp thorn that cut off power alone. Ideas, views, opinions, truths or intoxication media like no power, can not be bridled, may not be politically controlled and then must be ensured their retention. I do not believe in a communist Romania, within the meaning of communism 50s but makes me see this country closer to China comunisto liberal. In Romania to be a journalist starts to be a terrorist job! Look forward and prohibit groups larger than three people, the shops closed after 22 hours, the rationalization of petrol, light and water, and why not, television program that does not exceed 2 hours per day. Oh, what words I used that affect national security! I'm going to throw my phone as far away, can manage to be heard no! I was ashamed that I can think so!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu